PanteeTHAI.com Map & GPS forum
March 24, 2018, 10:58:54 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
   Home   Help Search Login Register  
Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด  (Read 7330 times)
phanwit
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 902WWW
« on: September 20, 2011, 08:08:55 AM »

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
http://www.tarc.ait.ac.th/th/speed.php

อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชากรไทยเป็นอย่างมาก ในแต่ละปี มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนกว่า 13,000 ราย ไม่รวมผู้บาดเจ็บที่ไม่สามารถประมาณการตัวเลขอย่างเป็นทางการ
ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ประเมินได้ว่าอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียถึง 232,855 ล้านบาทต่อปี (กรมทางหลวง (a), 2007)

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนประกอบไปด้วย ความผิดพลาดของผู้ใช้ถนน ความบกพร่องของรถ ถนนและสิ่งแวดล้อม โดยอาจเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หรืออาจเกิดจากปัจจัยร่วมประกอบกันเป็นเหตุการณ์ลูกโซ่ จากสถิติอุบัติเหตุจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี พ .ศ. 2545 – 2549 พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย (รูป) โดยมีจำนวนมากกว่าหนึ่งในสามของสาเหตุอุบัติเหตุทั้งหมด (39.5%) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่พบว่า อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความเร็วและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุทั้งหมด (Liu, Chen, Surbramanian, & Utter, 2005)สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2006)
Logged

GPShttp://gps.panteethai.com/ จีพีเอส ติดตามรถเก๋ง..รถกระบะ..รถบัส..รถตู้..รถบรรทุก..หัวลาก..ควบคุมและแสดงความเร็ว..วัดน้ำมัน..วัดอุณหภูมิ.. GPS Tracker..

phanwit
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 902WWW
« Reply #1 on: September 20, 2011, 08:33:25 AM »

ทล. สรุปยอดอุบัติเหตุ ก.ค.
Thursday, 25 August 2011 05:15

         กรมทางหลวง (ทล.) สรุปรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 เผยตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บยังคงสูง แม้ว่ายอดโดยรวมจะลดลงจากปีที่แล้ว ชี้ทางตรงเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด
          นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รวบรวมรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 จากรายงานอุบัติเหตุทางระบบ  TRAMS (สรุปยอด ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2554) พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวง จำนวน 290 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิต 57 คน (เฉลี่ย 2 คน/วัน) ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 343 คน (เฉลี่ย 11 คน/วัน) แยกเป็นบาดเจ็บสาหัส 95 คน บาดเจ็บเล็กน้อย 248 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 366 คัน อุบัติเหตุดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน 10,701,531 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของกรมทางหลวง 5,931,531 บาท

          สำหรับอุบัติเหตุในเดือนกรกฎาคม 2554 ส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 53.10% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (154 ครั้ง) รองลงมา ได้แก่ ทางโค้งปกติ 16.21% ทางแยกระดับเดียวกัน 10.34% จุดปิดเกาะกลางถนน ร้อยละ 8.97 และสะพาน 41% ซึ่งอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่เกิดในเวลากลางวัน คือ 62.05%

          ทั้งนี้ เป็นอุบัติเหตุจากรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 36.07% ของจำนวนรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (132 คัน) รองลงมา ได้แก่ รถยนต์นั่ง 20.33% และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง) 10.64%
          หากจำแนกเส้นทางการเกิดอุบัติเหตุเป็นรายภาค พบว่า เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เส้นทางในพื้นที่ภาคใต้ เกิดอุบัติเหตุ 23.10% ของจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (67 ครั้ง) รองลง
          มาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17.93% ภาคเหนือ 17.24% กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14.48% ภาค ตะวันออก 12.41% ภาคกลาง 10.00% และภาค ตะวันตก 4.83%

          สำหรับการจำแนกการเกิดอุบัติเหตุตามประเภททางหลวง สรุปได้คือ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนทางหลวงที่มีหมายเลข 1 หลัก (เช่น ทางหลวงหมายเลข 4) 36.21% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (105 ครั้ง) รองลงมาคือ ทางหลวง ที่มีหมายเลข 3 หลัก 32.41% ทางหลวงที่มีหมายเลข 2 หลัก 16.90% และทางหลวงที่มีหมายเลข 4 หลัก 14.48%

          จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวง พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือ การขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด 60.69% ของอุบัติเหตุทั้งหมด (176 ครั้ง) รองลงมาคือ หลับใน 6.55% และการตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 2.76% ซึ่งจากสถิติถือว่าการขับขี่รถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด และความประมาท เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในทุกเดือนและทุกเทศกาล แม้ว่าจากสถิติจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวงของรถทุกประเภท จึงเป็นมาตรการแก้ไขเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และถือเป็นมาตรการสำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนน สำหรับมาตรการระยะยาว คือ การศึกษาวิจัยความเร็วยานพาหนะที่ปลอดภัยในการขับขี่แต่ละประเภทรถ และทางหลวง รวมทั้ง การจำกัดความเร็วเฉพาะบริเวณ ในช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน และในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากทุกปี
          ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้กำหนดให้ปี 2553 เป็นปีแห่งความปลอดภัย กรมทางหลวง จึงได้ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการปรับปรุงงานไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร งานแก้ไขจุดอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางตรง และการแก้ไขปรับปรุงโค้งอันตราย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจากภาพรวมของสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา ถือได้ว่าสามารถลดอุบัติเหตุลงได้เป็นอย่างมาก และสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

          นอกจากนี้ กรมทางหลวง ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในสายทางความรับผิดชอบให้เอื้ออำนวยต่อการเดินทางที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และเกิดความรื่นรมย์ต่อสายตา เช่น การตัดแต่งต้นไม้ริมทางและเกาะกลางไม่ให้บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ ทั้งยังได้ดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตลอดปี 2554 ได้แก่ โครงการถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย โครงการถนนเพื่อชุมชน ซึ่งโครงการ เหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบรรลุเป้าประสงค์ของแผน "คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข" ทั้งในด้านลดความสูญเสียจากการเดินทาง และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อันส่งผลให้เกิดการเดินทางที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

          อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจากสถิติของจำนวนอุบัติเหตุจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ไม่มากนัก แต่ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยหากเปรียบกับความสูญเสียในด้านต่างๆ ทั้งทรัพย์สิน ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน โปรดขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร/กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามคำขวัญการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของกระทรวงคมนาคมที่ว่า "มือบังคับรถ กฎบังคับใจ ขับขี่ปลอดภัย ถ้าไม่ประมาท" เพื่อความปลอดภัยของท่าน ผู้ร่วมทางรวมทั้งผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางหลวง และหากพบเห็นอุบัติเหตุบนทางหลวง หรือเดินทางไม่สะดวก สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ สายด่วนกรมทางหลวง 1586, ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ 0-2533-6111, หน่วยกู้ภัยมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ - ชลบุรี (สายใหม่) 0-3857-7852 - 3, หน่วยกู้ภัยวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน - บางพลี) 0-2509-6832 และตำรวจทางหลวง 1193

--Global Business ฉบับวันที่ 16 ส.ค. 54 - 31 ส.ค. 54--
Logged

GPShttp://gps.panteethai.com/ จีพีเอส ติดตามรถเก๋ง..รถกระบะ..รถบัส..รถตู้..รถบรรทุก..หัวลาก..ควบคุมและแสดงความเร็ว..วัดน้ำมัน..วัดอุณหภูมิ.. GPS Tracker..
wtulite
Newbie
*
Posts: 23


WWW
« Reply #2 on: December 24, 2011, 03:38:04 PM »

ทำไมแนวโน้มส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตรา น่าจะระวังหน่อยนะ
Logged

ทางเข้าสุดยอดแหล่งคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในไทยซึ่งหาอ่านสาระเชิงเทคนิคจากสูตรโกงคาสิโนออนไลน์หรือกลยุทธ์พนันออนไลน์ได้ง่ายๆจากอาณาจักรคาสิโนออนไลน์แห่งนี้นะคะ
Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
แผนที่ไทย.คอม - PanteeTHAI.com

 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!